Ubezpieczenie szkolne

Jak co roku, na pierwszych zebraniach szkolnych odbyły się zapewne debaty odnośnie właściwego ubezpieczenia. Do polskich placówek oświatowych uczęszcza około 4,5 mln uczniów.

Dzieci są narażone na choroby, infekcje oraz wypadki, a co za tym idzie – rodzice muszą liczyć się z finansowymi konsekwencjami. Skręcona kostka czy złamana ręka to typowy obraz w większości szkół. Rehabilitacja, wizyty lekarskie lub wsparcie psychologiczne może wiele kosztować, dlatego ubezpieczenie dziecka jest rozsądną decyzją. PrzewodnikUbezpieczeniowy.pl podpowiada, jaka polisa będzie najlepsza.

Zwyczajowo dzieci ubezpieczane są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa jest w tym roku jeszcze częściej poruszaną kwestią, z uwagi na panującą pandemię. Nie każdy rodzic wie, lecz można otrzymać odszkodowanie także za pobyt w szpitalu z powodu zachorowania na Covid-19. Choć zarówno władze szkół jak i jednostki sanitarne starają się dołożyć wszelkich starań, by uniknąć zachorowania, istnieje takie ryzyko. Polisa obejmuje wiele aspektów. Najczęściej spotykane to wspomniane leczenie w szpitalu, uszczerbek czasowy lub trwały na zdrowiu, zgon dziecka lub jego opiekuna prawnego/rodzica, amputacja, zatrucie, pogryzienie (przez zwierzę), porażenie prądem, wstrząśnienie mózgu, oparzenie, odmrożenie. Przez hasło „uszczerbek czasowy na zdrowiu” można rozumieć złamania kości, zwichnięcia, skręcenia. Odszkodowanie można otrzymać za nieszczęśliwy wypadek zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nazywa się udar mózgu, zawał serca, trwałe uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym. Przyjęło się, iż ubezpieczenie obejmuje także czas wakacji, co jest dużym plusem.

Polisa ubezpieczeniowa niesie wiele korzyści. Decydując się na jej zakup, należy rozeznać się i zwrócić uwagę na szczegóły różniące oferty. Tu jednym z kluczowych jest zakres ochrony. To od niego zależy, za jakie wypadki zostanie wypłacone odszkodowanie oraz na jakim obszarze dziecko będzie objęte polisą. Kolejną kwestią są kwoty odszkodowań za poszczególne następstwa nieszczęśliwych wypadków, a także wiek dziecka, limity odpowiedzialności, wyłączenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie szkolne może obejmować wszystkie dzieci: od uczęszczających do szkoły podstawowej aż po 26. rok życia. Nie można zakładać, że taka ochrona zostanie kiedyś użyta, lecz nigdy nie wiemy, co nas spotka kolejnego dnia i warto być przygotowanym.