Podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości

Każda osoba prywatna chcąca sprzedać nieruchomość musi liczyć się z opłatą podatku dochodowego, ale czy na pewno…? W niektórych szczególnych przypadkach można skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Poniżej zostaną opisane warunki, które należy spełnić żeby zostać zwolnionym z podatku dochodowego.

Jak powszechnie wiadomo, podatek ze sprzedaży nieruchomości wynosi w naszym kraju aż 19 procent od wartości przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Czyli przykładowo, sprzedając nieruchomość i otrzymując dochód w wysokości 300 000 złotych, należy odprowadzić podatek od sprzedaży w wysokości aż 57 tysięcy złotych! Jest to nie mała kwota, którą niestety należy rozliczyć. Należy pamiętać, że podatek od kwoty za jaką nieruchomość zostanie sprzedana, może zostać zmieniona przez organy podatkowe i może zostać potrącony wyższy podatek, pomimo że nieruchomość została sprzedana za niższą kwotę. Organy podatkowe w toku śledztwa mogą skorzystać z wyceny biegłego rzeczoznawcy jeśli uznają, że cena nieruchomości odbiegała od rzeczywistej ceny rynkowej.

Kiedy dokładnie zostanie naliczony podatek od sprzedaży nieruchomości? Gdy transakcja sprzedaży dojdzie do skutku przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wybudowanie nieruchomości bądź kupno. Należy również zauważyć, że podatek odprowadza się od dochodu ze sprzedaży nieruchomości, a nie od kwoty za którą nieruchomość została sprzedana. Oznacza to, że przychodem ze sprzedaży mieszkania lub domu, jest kwota jaką nabywca nam zapłacił, pomniejszona o koszty sprzedaży nieruchomości, takie jak koszty pośrednictwa, koszty notarialne, koszty wystawiania ogłoszenia.

Jak zatem skorzystać z ulgi mieszkaniowej zwalniającej, bądź zmiejszającej podatek? Istnieje możliwość na zwolnienie z opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości. Tak zwany dochód zwolniony jest wyliczany na podstawie poniższego wzoru:

Jeżeli chcemy skorzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży, musimy wydatkować przychód na własne cele mieszkaniowe takie jak:

  • Kupno budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;
  • Kupno gruntu pod budowę nieruchomości mieszkalnej;
  • Budowę, nadbudowę, przebudowę rozbudowę lub remont nieruchomości mieszkalnej;
  • Rozbudowę lub adaptację na cele mieszkaniowe nieruchomości niemieszkalnej;
  • Spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, oprócz kredytu, który został zaciągnięty na potrzebę zakupu nieruchomości, którą się sprzedaje.

Co więcej, należy wyżej wymienione wydatki na cele mieszkaniowe ponieść nie później niż w okresie trzech lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości korzystającej ze zwolnienia (z ulgą mieszkaniową), trzeba wykazać w zeznaniu PIT-39 za rok, w którym było odpłatne zbycie nieruchomości, nawet, gdy wyżej wymienione warunki, od których jest możliwość zwolnienia z podatku, nie zostały spełnione. Jeżeli nie będziemy w stanie spełnić warunków zwolnienia z podatku, należy złożyć korektę zeznania podatkowego i trzeba będzie ponieść koszty podatku wraz z odsetkami.