Ubezpieczenie na życie – koszt

Jakie są koszty związane z ubezpieczeniami na życie?

Żadne towarzystwo nie jest instytucją charytatywna i musi na siebie zarabiać. Zawierając umowę ubezpieczenia na życie musimy sobie zdawać sprawę, że z naszej składki pobierane są opłaty za zarządzanie naszymi pieniędzmi.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia na życie?

Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy zdawać sobie sprawę, że warto, by miało ono nie tylko z funkcję ochronną, ale również i elementy inwestycyjne.

ubezpieczenie na życie koszt

Czy koszt ubezpieczenia na życie musi być wysoki?

W takiej sytuacji przekazywana składka jest dzielona na kilka części. Właśnie od tych części zależy koszt ubezpieczenia na życie. Jedna przeznaczona jest na część ochronną, druga zaś jest przeznaczona na inwestycję.

Z tej ostatniej puli towarzystwo pobiera następujące opłaty:

  • Opłata administracyjna,
  • Opłata alokacyjna,
  • Opłata za zarządzanie;
  • Ewentualna opłata za przewalutowanie (jeżeli pieniądze są inwestowane w zagraniczne fundusze)

Czym są opłaty składowe ubezpieczenia na życie?

Dwie pierwsze opłaty mają niewielki wpływ na wielkość inwestycji. Przeciwieństwem jest opłata za zarządzanie, czyli wynagrodzenie przeznaczone dla towarzystwa za zarządzanie funduszami. Wyżej wymienione należności najwyższe są w okresie pierwszych dwóch lat trwania umowy ubezpieczenia na życie.

Czasami również dochodzą tzw. opłaty likwidacyjne, których wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności (od momentu wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia), a także opłaty wstępne.